top of page
INBAL The One BW (2).jpg

הגישה שלי

אם יש משהו שמשותף כמעט לכל האנשים בעולם, הוא הרצון להיות מאושר באופן העמוק והשלם. להיות מאושר במשמעות של: להרגיש סיפוק יציב וקבוע מעצמי ומהאופן שבו חיים מתנהלים: בפן האישי, התעסוקתי, המשפחתי  והחברתי. כאשר העולם המודרני, על שלל האפשרויות והחרות שהוא מזמין, הפך באופן פרדוקסלי  את המשימה להיות מאושר, עוד יותר קשה להשגה ומימוש.

מתוך ההבנה על הפער ההולך וגדל,  בין הרצון העז והטבעי של בני אדם להיות מאושרים ומסופקים מהחיים לצד הקושי המשמעותי להגשים זאת, אני מציעה גישה שונה להתמודדות עם אתגר חיים זה.

הגישה בה אני מטפלת, מייעצת ומלווה נשענת על מספר של מקורות ותפיסות: התפיסה הפסיכואנליטית ממנה אני לוקחת את היכולת להעמיק לתוך נפש האדם באופן שירחיב את ההבנה על העולם הפנימי.  הפילוסופית האקזיסטנציאליסטית, כזו שמזמינה התבוננות במפגש שבין האדם לעולם, ורואה את החיפוש אחר משמעות מהות מרכזית.  תפיסות רוחניות שמאפשרות להתבונן בנפש, ממקום שרואה בעבר חלק משמעותי מחיינו אבל לא כזה שחייב להכתיב את ההווה או העתיד שלנו.

מתוך שלל העולמות והתפיסות בניתי מודל טיפולי וייעוצי ייחודי, מודל שמאפשר לאדם להתמודד עם האתגרים הנצבים בפניו ללא פחד ומורא. מודל שעוזר לאדם לבנות את דרך החיים שמתאימה לו. דרך שתוביל אותו להגשמה, סיפוק ואושר.

bottom of page